Schade melden

Neem contact met ons op.
Het is belangrijk dat u ons onmiddelijk op de hoogte brengt. Probeer als dat mogelijk is de schade zoveel mogelijk te beperken, maar breng uzelf daarbij echter niet in gevaar. Bij zaakschade (zoals huis, auto, inboedel) kan het zijn dat de verzekeraar de situatie wil bekijken. Verander zo weinig mogelijk en gooi niets weg.

Wel of geen expert?
Afhankelijk van de geschatte hoogte of het soort van de schade kan de verzekeraar ervoor kiezen een expert in te schakelen. Deze expert kijkt hoe de schade is ontstaan en naar de hoogte van de eventuele vergoeding. Bent u het niet met de expert eens dan is het mogelijk om een contra-expert in te schakelen. Hoe dat bij u is geregeld, staat vermeld in de verzekeringspolis.

Vul een schadeformulier in.
Vul het juiste schadeformulier in en stuur dat naar ons op. Voor schade bij een verkeersongeval is dat het Europees Schadeformulier, voor alle andere soorten schade het Algemeen Schadeformulier. Deze formulieren kunt hier downloaden.

Doe aangifte.
Doe bij inbraak of diefstal altijd aangifte bij de politie, ook in het buitenland. Dit is nodig om de schade bij de verzekeraar te kunnen claimen.

Weet u niet zeker wat te doen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.