Dienstverleningsdocument

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief, het dienstverleningsdocument, leggen wij u graag uit hoe wij werken.

De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij deze brief. In deze bijlage, dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).